SSM PROFIL

"Specialisten på profilslipning"

SSM PROFIL radieslip för skridskor

SSM PROFIL är en skridskoslipmaskin som är gjord för profilslipning. Den största skillnaden mot andra maskiner är att slipskivan går vertikalt. Detta ger många fördelar vid profilslipning. Vad som är viktigast är att det går mycket snabbare och ger högre precision. Maskinen använder sig av slipmallar när den formar skridskoskenor; fyra är inkluderade med SSM PROFIL. Efteråt behöver man en SSM-2 eller SSM TT-3 för att göra den avslutande slipningen (plan- eller skålslipning) av skridskon. SSM PROFIL finns i en CE-godkänd 220-240 V version och en ETL-godkänd 110-120 V version.

Var skäret före

EFFEKTIV OCH LÅG SLIPTEMPERATUR - Med en vertikal slipskiva kommer det bli en väldigt liten kontaktyta mellan skridskoskenan och slipskivan. Detta leder till högre avverkning av material och ger samtidigt lägre temperatur vid slipningen. Att profilslipa en skridsko tar endast 1-5 minuter.

HÖGSTA PRECISION - Den vertikala slipskivan garanterar en exakt överföring av slipmallens profil till skridskon. En horisontell slipskiva är inte lika exakt. Om man inte har fullt arbetstryck vid kontakt mellan skena och slipskiva så leder det till ojämnhet/oönskad form.

TAR BORT FEL - Maskinen har en finjusteringsanordning som riktar in skridskoskenan perfekt efter slipmallen.

NYTT PITCH/PIVOT SYSTEM - År 2016 gjorde vi ett nytt system som gör det möjligt att flytta slipmallen. Nu kan man lätt ändra vinkel/högsta punkt under skenan exakt.

KOPIERA FORMEN FRÅN EN ANNAN SKRIDKOSKENA - Från 2016 är det möjligt att kopiera formen från en skridskoskena direkt till en annan genom att montera den i SSM PROFIL som en mall (om någon har hittat en optimal form)!


Slipskiva S-4/KB60

S-4/KB60

Till SSM PROFIL använder vi en större slipskiva (178x6x20 mm). Denna aggressiva slipskiva fungerar på alla typer av skridskor. Den passar också på vår gamla automatmaskin SSM 900.

Dammsugare U-840

U-840

Nedermans svetsröksutsug passar perfekt för våra maskiner - filtreringsförmågan är 99.7%. Filter U-324 är flamskyddsbehandlat och ger konstant sugstyrka.

Dammsugare NQS500

NQS500

Numatics sotsug NQS500 passar perfekt för våra maskiner. Dess motor är stark, tyst och skyddad av ett flamskyddsbehandlat filter. Filterpåse behövs ej.